ICAP кредитна оценка & Кредитен лимит

При изчисляването на Кредитния Риск се вземат предвид различни показатели като правната форма на компанията, от кога оперира на съответния пазар, характера на индустрията, в която оперира (взема се предвид дали компанията оперира в сектор Индустрия, Търговия или Услуги), финансови показатели, налична негативна информация и други.


Основните използвани финансови пера от използвания алгоритъм са свързани с Рентабилността, Задлъжнялостта, Ликвидността, показатели за основната дейност и размера на компанията. Като всеки показател има различна тежест според индустрията в която оперира изследваната компания.


Оценката на Кредитния Риск не се издава в следните случаи (Rating NC):

1.       Компанията субект на изследването не е публикувала финансови данни за една от последните две финансови години.

2.       Компанията субект на проучването е Финансова институция.

3.       Правната форма на компанията субект на проучването се различава от АД, ЕАД, ООД, ЕООД, КД, СД или ЕТ.

4.       Компанията субект на изследването е новорегистрирани компания (регистрирана е през текущата година).

5.       Компанията субект на изследването има Приходи от продажби от най-актуалния годишен Финансов Отчет по-малко от 6 000 лв.

6.       В случай, че за компанията субект на изследването има стартирани производства по Ликвидация или Несъстоятелност, Кредитен Лимит не се изчислява. (Издава се Rating NT)

 

ICAP Кредитната Оценка представлява предложение за максималния кредит, който дадена компания може да понесе като цяло към момента когато е изчислена оценката. Предложения Кредитен Лимит се определя в рамките на алгоритъм за определяне на Кредитния Рейтинг на компанията и валидността му е възможно да бъде повлияна от каквато и да е промяна свързана с финансовото състояние на компанията или друга значима информация за компанията.