ICAP CRIF

ICAP CRIF (бившата група от компании ICAP), с 58 години успешно развитие и присъствие в Гърция, Румъния, България и Кипър, е пазарен лидер в предоставянето на Решения в сферата на Бизнес Информацията и Управлението на Кредитния Риск  в Югоизточна Европа.  

*на 23 декември 2021, ИКАП Груп S.A. беше придобита от CRIF, водеща световна организация.


ICAP CRIF, посредством 6 компании предлага иновативни решения в следните 5 направления: Бизнес Информация и Управление на Кредитния Риск, Рейтинги и Анализи, Решения за Маркетинг и Продажби, Консултантски Услуги и Технологични решения и Институт за Обучение по „Управление на  Риска“. 

ICAP CRIF е единствената компания в Гърция, която е призната за външна институция за кредитна оценка (ECAI) от Гръцката Национална Банка, и е сертифицирана Агенция за Кредитен Рейтинг (CRA) от Европейския орган за ценни книжа и пазари (ESMA).


За CRIF

CRIF е световен лидер,  с 6.200 професионалисти, в 40 страни, на 4 континента и 624 млн. евро приходи. Групата е носител на знание за всеки етап от живота на дружествата.  Специализирана е в системи за бизнес информация и управление на риска, анализи, предоставяне на аутсорсинг услуги и обработка на данни, както и дигитални решения, от най-висок клас, за развитие на бизнеса и отворено банкиране /Open Banking/.

CRIF съчетава уменията на хората си, с високо развитите си технологии и дигиталните си нововъведения, за да предостави високо стойностни решения на своите клиенти - над 10.500 финансови институции, 1.000 застрахователни дружества, 82.000 търговски дружества  и 1.000.000 физически лица.

CRIF е в Топ 100 IDC FinTech класацията на водещите световни доставчици на  технологични решения за финансовия сектор. От 2019 г. Групата е  Account Information Service Provider (AISP) в 31 Европейски държави.